Train 5900

CP REGIONAL

2023-09-28

0467
Bruno Pereira

FAR

FARO

07:11

LAG

LAGOS

08:58

Status: Arrived at LAGOS
No info available.
2023-09-28
0467 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-26
0464 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-23
0464 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-22
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
José Pedro
2023-09-19
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-18
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-16
0458 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-14
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-13
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-12
0464 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-09
0455 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-08
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-07
0451 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-06
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-05
0464 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-04
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-02
0457 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-31
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-30
0456 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-29
UDD 0450 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-29
0467 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-29
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-28
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-26
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-24
0458 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-23
0458 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-22
0456 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-21
0467 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-19
0456 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-18
0455 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-17
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-16
0457 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
José Pedro
2023-08-14
0463 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-07
0467 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-04
0451 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-03
0458 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-03
0450 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-01
0457 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-31
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-29
0462 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-28
UDD 0450 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-28
0456 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-21
0455 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-20
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-18
0453 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-17
UDD 0450 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-17
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-06
0456 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-07-05
0462 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-06-28
0451 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-06-21
0451 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
José Pedro
2023-05-23
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
José Pedro
2023-05-11
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-12-14
0455 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-12-06
0452 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-11-11
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Sousa
2022-10-24
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-10-15
0457 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-10-10
0465 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-10-03
0454 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-08-16
0453 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2022-08-10
0458 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Luís Costa
2023-09-28
5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-09-28
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Bruno Pereira
2023-09-26
5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09
Bruno Pereira
2023-09-26
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-09-24
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-09-24
5711 | FARO 13:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 15:03
Bruno Pereira
2023-09-24
5710 | V.R.STO.ANTÓNIO 12:43 > FARO 13:49
Bruno Pereira
2023-09-23
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-09-23
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-09-23
5706 | V.R.STO.ANTÓNIO 08:40 > FARO 09:46
Bruno Pereira
2023-09-23
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Bruno Pereira
2023-09-22
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-09-22
5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09
Bruno Pereira
2023-09-22
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-09-22
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-09-17
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-09-17
5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34
Bruno Pereira
2023-09-17
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-09-16
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05
Bruno Pereira
2023-09-16
5710 | V.R.STO.ANTÓNIO 12:43 > FARO 13:49
Bruno Pereira
2023-09-14
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-09-14
5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54
Bruno Pereira
2023-09-14
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-09-14
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-09-14
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-09-14
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-09-14
5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08
Bruno Pereira
2023-09-14
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-09-13
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-09-13
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-09-13
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-09-13
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-09-13
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-09-13
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-09-13
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
José Pedro
2023-09-13
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-09-12
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:26
Bruno Pereira
2023-09-12
5720 | V.R.STO.ANTÓNIO 19:10 > FARO 20:17
Bruno Pereira
2023-09-12
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-09-11
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-09-11
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-09-09
5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54
Bruno Pereira
2023-09-09
5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34
Bruno Pereira
2023-09-09
5903 | LAGOS 06:54 > FARO 08:35
Bruno Pereira
2023-09-09
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-09-09
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-09-09
5705 | FARO 09:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:02
Bruno Pereira
2023-09-08
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-09-08
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-09-07
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
Bruno Pereira
2023-09-07
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-09-06
5915 | LAGOS 18:27 > FARO 20:10
Bruno Pereira
2023-09-06
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-09-05
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-09-02
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-09-02
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-08-29
5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-29
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-08-29
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Bruno Pereira
2023-08-28
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-08-28
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-08-28
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-08-26
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-08-26
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-08-25
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-24
5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34
Bruno Pereira
2023-08-23
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-08-23
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-08-23
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-08-23
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-08-21
5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-21
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Bruno Pereira
2023-08-20
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-08-20
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-08-20
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-08-20
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-08-19
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-08-19
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-08-18
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-08-18
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-08-18
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-08-18
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-08-17
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-08-17
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-16
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:26
Bruno Pereira
2023-08-16
5903 | LAGOS 06:54 > FARO 08:35
Bruno Pereira
2023-08-16
5720 | V.R.STO.ANTÓNIO 19:10 > FARO 20:17
Bruno Pereira
2023-08-16
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-08-16
5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08
Bruno Pereira
2023-08-15
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-08-15
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-15
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-08-15
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
Bruno Pereira
2023-08-14
5907 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57
Bruno Pereira
2023-08-14
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-08-14
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-14
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-08-14
5709 | FARO 13:00 > V.R.STO.ANTÓNIO 14:12
Bruno Pereira
2023-08-13
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:26
Bruno Pereira
2023-08-13
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-08-13
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-08-13
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:40
Bruno Pereira
2023-08-13
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-13
5901 | LAGOS 06:10 > FARO 07:59
Bruno Pereira
2023-08-13
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-08-13
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-08-12
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05
Bruno Pereira
2023-08-12
5710 | V.R.STO.ANTÓNIO 12:43 > FARO 13:49
Bruno Pereira
2023-08-11
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-08-11
5719 | FARO 18:26 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:38
Bruno Pereira
2023-08-11
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-08-10
5915 | LAGOS 18:27 > FARO 20:10
Bruno Pereira
2023-08-10
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05
Bruno Pereira
2023-08-10
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-08-10
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-08-10
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
Bruno Pereira
2023-08-10
5706 | V.R.STO.ANTÓNIO 08:40 > FARO 09:46
Bruno Pereira
2023-08-10
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Bruno Pereira
2023-08-09
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-08-09
5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09
Luís Pereira
2023-08-09
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-08-09
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-08-08
5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54
Bruno Pereira
2023-08-08
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-08-08
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-08-07
5915 | LAGOS 18:27 > FARO 20:10
Bruno Pereira
2023-08-07
5900 | FARO 07:11 > LAGOS 08:58
Bruno Pereira
2023-08-07
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-08-07
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Bruno Pereira
2023-08-06
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-08-06
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-08-06
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-08-06
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-08-05
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-08-03
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-07-31
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Bruno Pereira
2023-07-30
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-07-30
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-07-30
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-07-29
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-07-29
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-07-29
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-07-28
5903 | LAGOS 06:54 > FARO 08:35
Bruno Pereira
2023-07-28
5719 | FARO 18:26 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:38
Bruno Pereira
2023-07-27
5905 | LAGOS 07:47 > FARO 09:34
Bruno Pereira
2023-07-27
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-07-26
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-07-26
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-07-25
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-07-23
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-07-22
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-07-22
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-07-22
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-07-22
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-07-21
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-07-17
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-07-17
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Bruno Pereira
2023-07-17
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-07-17
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-07-17
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
Bruno Pereira
2023-07-17
5706 | V.R.STO.ANTÓNIO 08:40 > FARO 09:46
Bruno Pereira
2023-07-17
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Bruno Pereira
2023-07-16
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-07-16
5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:09
Tiago Henriques
2023-07-16
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
José Pedro
2023-07-16
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-07-15
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-07-11
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:26
Bruno Pereira
2023-07-11
5720 | V.R.STO.ANTÓNIO 19:10 > FARO 20:17
Bruno Pereira
2023-07-11
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-07-09
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-07-08
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05
Bruno Pereira
2023-07-07
5719 | FARO 18:26 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:38
José Pedro
2023-07-06
5915 | LAGOS 18:27 > FARO 20:10
Bruno Pereira
2023-07-06
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:05
Bruno Pereira
2023-07-06
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-07-06
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-07-05
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Bruno Pereira
2023-07-04
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-07-04
5725 | FARO 22:16 > TAVIRA 22:53
Bruno Pereira
2023-07-02
5911 | LAGOS 15:09 > FARO 16:54
Bruno Pereira
2023-07-02
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-06-29
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
José Pedro
2023-06-29
5725 | FARO 22:16 > TAVIRA 22:53
José Pedro
2023-06-18
5913 | LAGOS 17:20 > FARO 19:16
Bruno Pereira
2023-06-18
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-06-18
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-06-16
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
José Pedro
2023-06-11
5914 | FARO 19:18 > LAGOS 21:09
Bruno Pereira
2023-06-11
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Bruno Pereira
2023-06-10
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-06-09
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-06-09
5725 | FARO 22:16 > TAVIRA 22:53
Bruno Pereira
2023-06-07
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-06-05
32327 | ESTÔMBAR-LAGOA 16:06 > FARO 17:23
José Pedro
2023-06-05
32326 | FARO 14:30 > ESTÔMBAR-LAGOA 15:53
José Pedro
2023-06-05
32322 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:41 > FARO 12:41
José Pedro
2023-06-05
32321 | FARO 10:28 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:34
José Pedro
2023-06-04
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Bruno Pereira
2023-06-04
5706 | V.R.STO.ANTÓNIO 08:40 > FARO 09:46
Bruno Pereira
2023-06-04
5705 | FARO 09:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:02
Bruno Pereira
2023-06-03
5906 | FARO 12:25 > LAGOS 14:10
Luís Costa
2023-06-03
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-06-03
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-06-03
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Luís Costa
2023-06-02
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:26
Bruno Pereira
2023-06-02
5720 | V.R.STO.ANTÓNIO 19:10 > FARO 20:17
Bruno Pereira
2023-06-02
5717 | FARO 17:53 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:00
Bruno Pereira
2023-05-28
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Bruno Pereira
2023-05-28
5711 | FARO 13:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 15:03
Bruno Pereira
2023-05-26
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-05-25
96212 | V.R.STO.ANTÓNIO 13:00 > TAVIRA 13:23
Bruno Pereira
2023-05-25
96201 | TAVIRA 14:00 > V.R.STO.ANTÓNIO 14:23
Bruno Pereira
2023-05-24
95287 | LISBOA-APOLÓNIA 08:30 > FARO 13:46
José Pedro
2023-05-23
95254 | ENTRONCAMENTO 20:05 > LISBOA-APOLÓNIA 21:34
Ricardo Quinas
2023-05-21
96202 | FARO 08:40 > LISBOA-APOLÓNIA 14:16
Bruno Sousa
2023-05-21
95215 | LISBOA-APOLÓNIA 15:10 > ENTRONCAMENTO 16:24
Bruno Sousa
2023-05-16
5714 | V.R.STO.ANTÓNIO 15:24 > FARO 16:35
Bruno Pereira
2023-05-16
5711 | FARO 13:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 15:03
Bruno Pereira
2023-05-16
5710 | V.R.STO.ANTÓNIO 12:43 > FARO 13:49
José Pedro
2023-05-16
5705 | FARO 09:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 11:02
José Pedro
2023-05-14
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-05-14
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Bruno Pereira
2023-05-04
5714 | V.R.STO.ANTÓNIO 15:24 > FARO 16:35
Bruno Pereira
2023-04-21
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-04-20
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Bruno Pereira
2023-04-16
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-04-16
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-04-09
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Luís Costa
2023-04-08
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-04-08
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Bruno Pereira
2023-04-08
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-04-07
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2023-03-27
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-03-21
5917 | LAGOS 20:11 > FARO 21:54
Bruno Pereira
2023-03-21
5725 | FARO 22:16 > CACELA 23:09
Bruno Pereira
2023-03-18
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Bruno Pereira
2023-03-18
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-03-13
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-03-03
5909 | LAGOS 13:23 > FARO 15:08
Bruno Pereira
2023-03-03
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Bruno Pereira
2023-02-18
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Bruno Pereira
2023-02-14
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-02-05
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:26
Luís Costa
2023-02-05
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Bruno Pereira
2023-01-26
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2023-01-25
5907 | LAGOS 11:10 > FARO 12:57
Bruno Pereira
2023-01-25
5709 | FARO 13:00 > V.R.STO.ANTÓNIO 14:12
Bruno Pereira
2023-01-18
5704 | V.R.STO.ANTÓNIO 07:06 > FARO 08:13
Bruno Pereira
2022-10-24
5913 | LAGOS 17:21 > FARO 19:16
Luís Costa
2022-10-24
5904 | FARO 10:23 > LAGOS 12:08
Luís Costa
2022-10-24
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Luís Costa
2022-10-24
5721 | FARO 19:27 > V.R.STO.ANTÓNIO 20:39
Luís Costa
2022-10-22
5914 | FARO 19:22 > LAGOS 21:10
Luís Costa
2022-10-22
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Luís Costa
2022-10-16
5917 | LAGOS 20:15 > FARO 21:54
Luís Costa
2022-10-16
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:25
Luís Costa
2022-10-16
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Luís Costa
2022-10-16
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Luís Costa
2022-10-15
5914 | FARO 19:22 > LAGOS 21:10
Luís Costa
2022-10-15
5718 | V.R.STO.ANTÓNIO 17:53 > FARO 19:12
Luís Costa
2022-10-15
5707 | FARO 11:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 12:37
Luís Costa
2022-10-15
5706 | V.R.STO.ANTÓNIO 08:40 > FARO 09:46
Luís Costa
2022-10-15
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Luís Costa
2022-10-14
5913 | LAGOS 17:21 > FARO 19:16
Luís Costa
2022-10-12
5917 | LAGOS 20:15 > FARO 21:54
Luís Costa
2022-10-12
5725 | FARO 22:16 > V.R.STO.ANTÓNIO 23:19
Luís Costa
2022-10-10
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:22
Luís Costa
2022-10-10
5720 | V.R.STO.ANTÓNIO 19:10 > FARO 20:17
Luís Costa
2022-10-10
5701 | FARO 07:20 > V.R.STO.ANTÓNIO 08:34
Luís Costa
2022-10-07
5703 | FARO 08:57 > V.R.STO.ANTÓNIO 10:08
Luís Costa
2022-10-07
5702 | V.R.STO.ANTÓNIO 06:39 > FARO 07:46
Luís Costa
2022-10-06
5916 | FARO 20:50 > LAGOS 22:22
Tiago Duarte
2022-10-06
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 14:30 > FARO 15:42
Steve Widdowson
2022-10-03
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Ricardo Quinas
2022-09-09
5907 | LAGOS 11:14 > FARO 12:57
Jorge Lopes
2022-09-01
5910 | FARO 17:41 > LAGOS 19:25
Eduardo Rito
2022-09-01
5909 | LAGOS 13:26 > FARO 15:08
Tiago Henriques
2022-09-01
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Eduardo Rito
2022-08-30
5909 | LAGOS 13:26 > FARO 15:08
Luís Costa
2022-08-30
5713 | FARO 15:15 > V.R.STO.ANTÓNIO 16:27
Luís Costa
2022-08-12
5915 | LAGOS 18:15 > FARO 19:56
Luís Costa
2022-08-12
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03
Luís Costa
2022-08-12
5723 | FARO 20:30 > V.R.STO.ANTÓNIO 21:35
Luís Costa
2022-08-11
5719 | FARO 18:26 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:38
Bruno Pereira
2022-08-09
5722 | V.R.STO.ANTÓNIO 21:07 > FARO 22:11
Bruno Pereira
2022-08-08
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Luís Costa
2022-08-08
5700 | V.R.STO.ANTÓNIO 05:48 > FARO 06:54
Luís Costa
2022-08-06
5911 | LAGOS 15:13 > FARO 16:54
Luís Costa
2022-08-06
5715 | FARO 17:13 > V.R.STO.ANTÓNIO 18:25
Luís Costa
2022-08-04
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Luís Costa
2022-08-03
5716 | V.R.STO.ANTÓNIO 16:33 > FARO 17:39
Luís Costa
2022-07-31
5708 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:08 > FARO 12:14
Luís Costa
2022-07-19
5902 | FARO 09:02 > LAGOS 10:36
Steve Marshall
2022-02-08
5719 | FARO 18:26 > V.R.STO.ANTÓNIO 19:38
Jorge Lopes
2022-01-25
5914 | FARO 19:22 > LAGOS 21:10
Dario Silva
2022-01-21
5908 | FARO 16:17 > LAGOS 18:03
Bruno Lima
2022-01-15
95225 | LISBOA-APOLÓNIA 08:30 > FARO 13:22
Jorge Lopes
2022-01-04
581 | CASA BRANCA 10:27 > BEJA 11:18
Artur Courela
2017-09-02
5907 | LAGOS 11:14 > FARO 12:54
Bruno Pereira
2016-05-03
5711 | FARO 13:55 > V.R.STO.ANTÓNIO 15:05
Bruno Pereira
2014-11-13
5712 | V.R.STO.ANTÓNIO 11:22 > FARO 12:36
Bruno Pereira
2014-11-04
5711 | FARO 12:12 > V.R.STO.ANTÓNIO 13:19
Bruno Pereira
2012-09-17
855 | Porto Campanhã 16:10 > Valença 18:16
César Miranda
2012-09-17
3208 | Valença 18:31 > Viana do Castelo 19:32
César Miranda
2012-09-17
3119 | Nine 21:40 > Viana do Castelo 22:35
César Miranda
2012-09-17
3118 | Viana do Castelo 19:33 > Nine 20:32
César Miranda
2011-07-12
852 | Valença 14:12 > Porto Campanhã 16:30
César Miranda
A.T. D.T. STATION NAME [Track]
--:-- 07:11 FARO [Track 3]
07:18 07:18 PARQUE CIDADES [Track 1]
07:23 07:24 ALMANCIL [Track 1]
07:27 07:28 LOULÉ [Track 1]
07:34 07:35 BOLIQUEIME [Track 1]
07:43 07:43 ALBUFEIRA [Track 2]
07:49 07:54 TUNES [Track 1]
07:59 08:00 ALGOZ [Track 1]
08:04 08:05 ALCANTARILHA [Track 1]
08:09 08:09 POÇO BARRETO [Track 1]
08:16 08:23 SILVES [Track 2]
08:29 08:29 ESTÔMBAR-LAGOA [Track 2]
08:33 08:33 FERRAGUDO [Track 1]
08:37 08:38 PORTIMÃO [Track 1]
08:47 08:48 MEXILHOE. GRANDE [Track 2]
08:53 08:53 MEIA PRAIA [Track 1]
08:58 --:-- LAGOS [Track 1]

Train Details

5900

CP REGIONAL

2023-09-28

Bruno Pereira

Status: Arrived at LAGOS
A.T. D.T. STATION NAME [Track]
--:-- 07:11 FARO [Track 3]
07:18 07:18 PARQUE CIDADES [Track 1]
07:23 07:24 ALMANCIL [Track 1]
07:27 07:28 LOULÉ [Track 1]
07:34 07:35 BOLIQUEIME [Track 1]
07:43 07:43 ALBUFEIRA [Track 2]
07:49 07:54 TUNES [Track 1]
07:59 08:00 ALGOZ [Track 1]
08:04 08:05 ALCANTARILHA [Track 1]
08:09 08:09 POÇO BARRETO [Track 1]
08:16 08:23 SILVES [Track 2]
08:29 08:29 ESTÔMBAR-LAGOA [Track 2]
08:33 08:33 FERRAGUDO [Track 1]
08:37 08:38 PORTIMÃO [Track 1]
08:47 08:48 MEXILHOE. GRANDE [Track 2]
08:53 08:53 MEIA PRAIA [Track 1]
08:58 --:-- LAGOS [Track 1]